Kayıtlar

Aralık, 2014 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Yörük Türkleri

Resim
Yörük kelimesi, Türkçe’deki yürümek kelimesinden türetilmiştir. Yörükler Anadolu ve Rumeli’de göçebe olarak yaşayan, geçimlerini hayvancılıkla sağlayan, mevsimlere göre ova veya yaylalarda kurdukları çadırlarda oturan Oğuz Türklerine verilen addır. Yörüklere Türkmenler adı da verilir. “Cesur,  iyi yürüyen, eli ayağı sağlam” anlamlarına gelir. Türkmenler Anadolu halkının çok önemli nüfus çoğunluğunu oluştururlar. Balkanlardaki Türkler arasında da yüksek miktarda Yörük bulunmaktadır. Rumeli Yörükleri, Tanrıdağı Yörükleri, Kocacık Yörükleri, Naldöken Yörükleri, Vize Yörükleri gibi gruplara ayrılırlar.